ITALMEC SK, s.r.o, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd: Sro, vložka c. 9696/S
IČO: 366 311 67, IČ DPH: SK 20 21 890 332
Tel./Fax: +421 48 41 24 533, e-mail: italmec@stonline.sk